Informacja o konkursie

strategie-glowna

Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wraz z portalem internetowym Filmowo.net, ogłaszają

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA PRACĘ PISEMNĄ Z CYKLU

„Kwestie społeczne we współczesnej kulturze popularnej”, pod hasłem:

„STRATEGIE POMAGANIA INNYM W KINEMATOGRAFII POLSKIEJ I ŚWIATOWEJ”.

Celem konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy wykażą się interesującą analizą sposobów pomagania drugiemu człowiekowi, zawartą w obrazach filmowych. Wykorzystując interdyscyplinarność zagadnienia oraz formę pisemną, liczymy na pogłębienie zainteresowań uczestników konkursu strategiami niesienia pomocy innym, znajomości sztuki filmowej, zdolności warsztatu pisarskiego oraz uwrażliwienia na kwestie wsparcia społecznego.

Konkurs jest przeznaczony dla studentów i doktorantów wszystkich uczelni wyższych w Polsce, niezależnie od trybu studiowania.


Oprócz licznych nagród rzeczowych oraz możliwości wydania najlepszych prac w publikacji naukowej, w konkursie są do zdobycia następujące nagrody:

1 miejsce – 1000 zł || 2 miejsce – 500 zł || 3 miejsce – 300 zł || 4 miejsce – 200 zł || 5 miejsce – 100 zł

Termin trwania konkursu: 15 listopada 2016 r. – 15 kwietnia 2017 r.

Wszystkie szczegóły konkursu wraz wymogami technicznymi prac konkursowych zawiera REGULAMIN KONKURSU.

Prace konkursowe oraz pytania prosimy kierować do sekretarza Komisji konkursowej doktora Krzysztofa Chaczko:

chaczkowp-pl