Kontakt

Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować do
sekretarza Komisji konkursowej
dra Krzysztofa Chaczko:

chaczkowp-pl